REGULAMIN KOLEKCJONOWANIA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH

  SKLEPÓW L’ERBOLARIO 2023

Inicjatywa, której organizatorem jest: L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. z siedzibą pod adresem Viale Milano 74 -26900 Lodi („Organizator”).
Rozszerzenie geograficzne: w punktach sprzedaży detalicznej oznaczonych szyldem „L’Erbolario” na terenie Polski oraz w punktach sprzedaży detalicznej zarządzanych bezpośrednio przez firmę oraz franczyzobiorców biorących udział w inicjatywie we Włoszech.
Inicjatywa „Kolekcjonowanie Punktów Lojalnościowych” („Program” lub „Inicjatywa”) nie obejmuje punktów sprzedaży oznaczonych szyldem „L’Erbolario” zlokalizowanych w centrach handlowych typu outlet.
Karty Podarunkowe L’Erbolario nie biorą udziału w akcji „Kolekcjonowanie Punktów Lojalnościowych”.
Czas trwania: od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Odbiorcy: Inicjatywa przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, we Włoszech lub za granicą, które będą dokonywać zakupów w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej uczestniczącym w tej Inicjatywie po wypełnieniu dedykowanego Formularza uczestnika w Kolekcjonowaniu Punktów Lojalnościowych.
Inicjatywa wyraźnie wyklucza osoby prawne, organy lub stowarzyszenia.

Sposoby zbierania punktów
Wszyscy klienci, którzy zdecydowali się na udział w Programie podpisując Formularz Uczestnictwa i podadzą swój numer telefonu kasjerowi w momencie dokonywania płatności, a w każdym razie przed wystawieniem paragonu, otrzymają 1 punkt za każde wydane  ( co potwierdza paragon) za każde wydane 50zł. Punkty można gromadzić do momentu uzyskania kuponu rabatowego o różnej wysokości, zgodnie z następującą procedurą:

10 punktów = 25zł kupon rabatowy – możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 100zł na produkty nie objęte innymi promocjami.
15 punktów = 50zł kupon rabatowy - możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 150zł na produkty nie objęte innymi promocjami.
20 punktów = 75zł kupon rabatowy - możliwy do wykorzystania przy zakupach za min. 200zł na produkty nie objęte innymi promocjami.

Po osiągnięciu progu 10 punktów klient będzie miał prawo do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 25zł do wykorzystania na kolejne zakupy o łącznej wartości (tj. potwierdzonej jednym paragonem) za min. 100zł. Z kuponu można zrezygnować, ponieważ nie ma limitu progów punktowych, które można osiągnąć w okresie obowiązywania Programu;Klient może zatem zrezygnować z wykorzystania bonu przewidzianego na wskazane powyżej zakupy i kontynuować zbieranie punktów, zgodnie z opisanym powyżej kryterium.
Po wykorzystaniu każdego vouchera (25zł,50zł,75zł) odpowiednie punkty zostaną odjęte od dostępnej sumy punktów, a klient może zacząć zbierać punkty od nowa (lub kontynuować zbieranie, jeśli są pozostałe punkty) nawet więcej niż jeden raz w okresie ważności Programu.
Saldo punktów jest zawsze dostępne i widoczne na paragonie.
Każdy wygenerowany kupon jest ważny 180 dni od daty wystawienia. Kupony rabatowe wydane w okresie obowiązywania Programu można wykorzystać we wszystkich punktach sprzedaży „L’Erbolario” uczestniczących w Inicjatywie. Kuponów nie można łączyć, a ich częściowe wykorzystanie nie daje prawa do zmiany.
Niewykorzystane punkty tracą ważność 31.12.2023. Natomiast klienci, którzy dokonają zakupu w punkcie sprzedaży uczestniczącym w Inicjatywie w okresie od 1 stycznia 2024r. do 29 lutego 2024 r. i którzy wezmą udział w Inicjatywie również za rok 2024, otrzymają premię punktową równą saldzie punktów w wysokości: do 31.12.2023, który nie został wykorzystany: premię punktową należy wykorzystać w 2024r., zgodnie z procedurą nowego regulaminu programu, który zostanie ogłoszony przed wygaśnięciem Inicjatywy.
W okresie ważności Inicjatywy oraz w uczestniczących w niej punktach sprzedaży, poza powyższymi, Organizator zobowiązuje się odpowiedniego uwidocznienia w sklepie i/lub za pomocą określonych komunikatów w social-mediach lub e-mailem lub SMS-em, i z odpowiednim wyprzedzeniem - do tworzenia inicjatyw o dodatkowe nagrody punktowe w stosunku do procedury opisanej powyżej (tj. 1 punkt za każde wydane 50 euro) dla uczestników Programu, którzy w okresie obowiązywania Inicjatywy będą wielokrotnie kupować jeden lub więcej produktów należących do poszczególnych linii dostępnych w katalogu L'Erbolario (np. pielęgnacja skóry; higiena osobista; linie zapachowe; pielęgnacja włosów; itp.). Zakupy dodatkowo premiowanych produktów będą uprawniały do ​​otrzymania dodatkowej premii punktowej, która zostanie doliczona do już dostępnego dla klienta progu punktowego w ramach Programu, która zostanie przyznana w okresie obowiązywania danego Programu. Szczegóły inicjatywy ‘zakupów dodatkowo punktowanych’ (liczba produktów do zakupu, rodzaj produktów i związana z nimi premia punktowa) zostaną podane w dedykowanych komunikatach.

INFORMACJA OCHRONIE PRYWATNOŚCI - ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) nr. 679/2016

Administratorami danych są: L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. oraz, wyłącznie w określonych celach, A New Therapy Sp. z o.o., 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18. L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. jako autonomiczny administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe
(1) w celu umożliwienia Ci udziału w Inicjatywie i jej realizacji;
(2) na ogólne wsparcie/działania z zakresu opieki nad klientem w związku z Inicjatywą;
(3) w celach administracyjno-księgowych i podatkowych związanych z Inicjatywą;
(4) w celu umożliwienia realizacji uprawnień związanych z Inicjatywą;
(5) za Twoją wyraźną zgodą, w celach marketingu generycznego;
(6) za Twoją wyraźną zgodą w celu profilowania w celach marketingowych;
(7) w celu umożliwienia realizacji uprawnień wynikających z Rozporządzenia;
(8) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony prawa. Sklep, jako autonomiczny administrator, będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:
(a) za Twoją wyraźną zgodą, w celach marketingu generycznego;
b) umożliwienie wykonywania praw wynikających z Rozporządzenia;
(c) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony prawa. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3 jest obowiązkowe: w przypadku ich niepodania Klient nie może uczestniczyć w „Zbieraniu Punktów Lojalnościowych”. Podanie danych w celach, o których mowa w pkt 5 i 6 jest natomiast jedynie dobrowolne, a odmowa ich podania uniemożliwia jedynie Klientom skorzystanie z przewidzianych dla nich akcji promocyjnych, a Administratorom przetwarzanie danych w celach profilowania.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas absolutnie niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane i/lub przez czas, w którym L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. jest zobowiązany do ich przechowywania dla celów podatkowych lub innych celów przewidzianych przepisami prawa lub przepisami; dla celów marketingu i profilowania dla celów marketingowych dane będą przechowywane maksymalnie przez okres odpowiednio 3 lat i 12 miesięcy od momentu ich zebrania.Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratorów podmiotom trzecim, które będą działały jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane lub osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratorów, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. może przekazywać dane osobowe również poza Unię Europejską; w takim przypadku dane będą przekazywane zgodnie z art. 44-50 Rozporządzenia o Ochronie Prywatności. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą, w celu sprawdzenia ich poprawności i legalności wykorzystania oraz skorzystania z innych praw przewidzianych w art. 15-22 Rozporządzenia. W szczególności możesz a) poprosić o potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych; b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione oraz, w miarę możliwości, o przechowywaniu Kropka; c) uzyskania sprostowania i usunięcia danych;
d) uzyskania ograniczenia przetwarzania;
e) uzyskać możliwość przenoszenia danych, tj. otrzymać je od administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je bez przeszkód innemu administratorowi danych;
f) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania;
g) cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez naruszania zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Możesz skorzystać z tych praw, zwracając się do L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. lub Sklepu, korzystając z danych kontaktowych poniżej. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się ze sklepem stacjonarnym  L’Erbolario na terenie Polski lub z L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. korzystając z następujących danych kontaktowych: telefon: 0371 491400; e-mail: servizio.clienti@erbolario.com; faks: 0371 491411; za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest obecny we wszystkich komunikatach promocyjnych wysyłanych przez L’Erbolario Franchising Società Benefit S.r.l. e-mailem.