Newsletter

WARUNKI PROMOCJI

Zapisz się klikając w „Newsletter - Rejestracja” na stronie internetowej www.erbolario.pl na Newsletter zawierający ofertę sklepu L’Erbolario i otrzymaj kod rabatowy o wartości 10% oraz prezent powitalny - w postaci kosmetyczki L'Erbolario z 7 próbkami produktów L'Erbolario w środku.
Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego www.erbolario.pl- A NEW THERAPY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), ul. Łucka 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163111, NIP 113-00-32-051, REGON 006369522, (dalej: Organizator).
Jeżeli chcesz poznać szczegóły Promocji zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja 'BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy oraz PREZENT powitalny. (dalej: Promocja) polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego wartości 10% na pierwsze zakupy w sklepie internetowym www.erbolario.pl (dalej: Sklep) oraz prezentu powitalnego w postaci bawełnianej kosmetyczki L'Erbolario wypełnionej 7 losowo wybranymi próbkami produktów L'Erbolario.
2. Promocja trwa w dniach od 18 marca 2022r., do odwołania przez Organizatora.

II . WARUNKI OTRZYMANIA KODU RABATOWEGO
1. W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik Serwisu powinien odwiedzić stronę internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem „Newsletter – Rejestracja” zostanie zaproszony do bazy subskrybentów newslettera L’Erbolario (zawierającego informacje o aktualnych ofertach i promocjach produktowych L’Erbolario).
Użytkownik powinien dokonać rejestracji poprzez wpisanie do bazy newsletter swojego adresu e-mail. Na koniec użytkownik powinien otworzyć swoją skrzynkę e-mail, odebrać wiadomość od Sklepu w sprawie zapisania się na newsletter i kliknąć w link aktywacyjny zawarty w tej wiadomości (potwierdzenie prawidłowości adresu e-mail i chęci zapisania się na newsletter).
2. Z chwilą skutecznego zapisania się do newslettera, unikalny i jednorazowy kod rabatowy zostanie wysłany do użytkownika drogą mailową, na adres e-mail, którym posłużono się do dokonania rejestracji do newslettera.
3. Kod rabatowy upoważnia do obniżenia łącznej wartości zakupów dokonanych na www.erbolario.pl o 10% - dotyczy tylko produktów nie podlegających innym ofertom cenowym.
4. Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia zapisanie się do bazy newsletter w inny sposób niż za pośrednictwem „Newsletter – Rejestracja” na stronie internetowej www.erbolario.pl.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO
1. Kod rabatowy można zrealizować składając zamówienie w sklepie internetowym www.erbolario.pl.
2. Warunkiem realizacji Kodu rabatowego jest wcześniejsze zalogowanie się lub rejestracja w Sklepie.
3. Realizacja Kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. Tam w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się po lewej stronie, pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany Kod rabatowy. Po  wprowadzeniu   Kodu   rabatowego łączna wartość zamówienia (bez kosztów zamówienia) zostanie pomniejszona o 10%.
4. Kod rabatowy jest jednorazowy. Nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu, nie łączy się z innymi rabatami, ofertami specjalnymi.
Jeden użytkownik może skorzystać wyłącznie z jednego Kodu Rabatowego niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego adresów e-mail w Promocji.
5. Kod rabatowy nie łączy się z innymi rabatami i nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami.
6. Kod rabatowy nie jest akceptowany w sklepie stacjonarnym L’Erbolario.
7. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na gotówkę.
8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
9. Prawo do wykorzystania Kodu rabatowego nie jest ograniczone w czasie. Jest to jednak kod jednorazowego użytku.
10. W prezencie wraz z zamówieniem Klient otrzyma bawełnianą kosmetyczkę L'Erbolario (stały wzór) wraz z siedmioma próbkami losowo wybranych próbek produktów L'Erbolario. Nie można wybrać wzoru kosmetyczki ani zwiększyć ilości dołączonych próbek.
11. W przypadku pojawienia się komunikatu „Błąd serwera” prosimy o wstrzymanie się z płatnością i niezwłoczną informację do Organizatora celem przyznania (w inny niż określony sposób) przysługującego Użytkownikowi kodu rabatowego. Informację należy przesłać na adres e-mail Organizatora - shop@erbolario.pl.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności serwisu www.erbolario.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez A New Therapy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łucka 18, na żądanie Użytkownika, tj. podmiotu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2022r., w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.