WARUNKI PROMOCJI

„ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ KOD RABATOWY 20% NA PIERWSZE ZAKUPY”

 

Zapisz się klikając w „Newsletter - Rejestracja” na stronie internetowej www.erbolario.pl na Newsletter zawierający ofertę sklepu L’Erbolario i otrzymaj kod rabatowy o wartości 20%

do wykorzystania na pierwsze zakupy w sklepie internetowym www.erbolario.pl

Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego www.erbolario.pl-

A NEW THERAPY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), ul. Łucka 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163111, NIP 113-00-32-051, REGON 006369522, (dalej: Organizator).

Jeżeli chcesz poznać szczegóły Promocji zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN PROMOCJI

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ KOD RABATOWY 20% NA PIERWSZE ZAKUPY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja „Zapisz się na newsletter i odbierz kod rabatowy 20% na pierwsze zakupy” (dalej: Promocja) polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego wartości 20% na pierwsze zakupy w sklepie internetowym www.erbolario.pl (dalej: Sklep).

2. Promocja trwa w dniach od 1 marca 2017r., do odwołania przez Organizatora.

II . WARUNKI OTRZYMANIA KODU RABATOWEGO

1. W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik Serwisu powinien odwiedzić stronę internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem „Newsletter – Rejestracja” zostanie zaproszony do bazy subskrybentów newslettera L’Erbolario (zawierającego informacje o aktualnych ofertach i promocjach produktowych L’Erbolario).

Użytkownik powinien dokonać rejestracji poprzez wpisanie do bazy newsletter swojego adresu e-mail. Na koniec użytkownik powinien otworzyć swoją skrzynkę e-mail, odebrać wiadomość od Sklepu w sprawie zapisania się na newsletter i kliknąć w link aktywacyjny zawarty w tej wiadomości (potwierdzenie prawidłowości adresu e-mail i chęci zapisania się na newsletter).

2. Z chwilą skutecznego zapisania się do newslettera, unikalny i jednorazowy kod rabatowy zostanie wysłany do użytkownika drogą mailową, na adres e-mail, którym posłużono się do dokonania rejestracji do newslettera.

3. Kod rabatowy upoważnia do obniżenia łącznej wartości zakupów dokonanych na www.erbolario.pl o 20%.

4. Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia zapisanie się do bazy newsletter w inny sposób niż za pośrednictwem „Newsletter – Rejestracja” na stronie internetowej www.erbolario.pl.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO

1. Kod rabatowy można zrealizować składając zamówienie w sklepie internetowym www.erbolario.pl.

2. Warunkiem realizacji Kodu rabatowego jest wcześniejsze zalogowanie się lub rejestracja w Sklepie.

3. Realizacja Kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. Tam w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się po lewej stronie, pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany Kod rabatowy. Po   wprowadzeniu   Kodu   rabatowego łączna wartość zamówienia zostanie pomniejszona o 20%.

4. Kod   rabatowy   jest unikalny i jednorazowy.

Nie łączy się z innymi rabatami   indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu, nie łączy się z innymi rabatami, ofertami specjalnymi. Rabat nie dotyczy zamówień z wyborem odbioru osobistego.

Jeden użytkownik może skorzystać wyłącznie z jednego Kodu Rabatowego niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego adresów e-mail w Promocji.

5. Kod rabatowy nie łączy się z innymi rabatami i nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami.

6. Kod rabatowy nie jest akceptowany w sklepie stacjonarnym L’Erbolario.

7. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na gotówkę.

8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

9. Prawo do wykorzystania Kodu rabatowego nie jest ograniczone w czasie. Jest to jednak kod jednorazowego użytku.

10. W przypadku pojawienia się komunikatu „Błąd serwera” prosimy o wstrzymanie się z płatnością i niezwłoczną informację do Organizatora celem przyznania (w inny niż określony sposób) przysługującego Użytkownikowi kodu rabatowego. Informację należy przesłać na adres e-mail Organizatora - shop@erbolario.pl.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zasad niniejszego Promocji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest A NEW THERAPY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), ul. Łucka 18.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2017r., w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.